Alpodach Kalisz - modułowa dachówka Zet

Modułowa dachówka blaszana Zet® to produkt wyraźnie różniący się od dostępnych na rynku rozwiązań. Szereg wyróżniających ją cech przynosi znaczące korzyści z zastosowania tego wyrobu.

Szerokość efektowa: 1150 mm
Szerokość całkowita: ~1212 mm
Długość modułu: 363 mm (rozstaw łat 350 mm)
Grubość blachy: 0,5 mm
Wysokość profilu: 50 mm
Wysokość przetłoczenia: 30 mm
Wśród głównych atutów dachówki modułowej Zet® wymienić można:

  • wysokie tłoczenie wraz z przetłoczeniem typu „Z” (rozwiązanie chronione prawnie) upodabniające odbiór wizualny pokrycia do tradycyjnej dachówki ceramicznej
  • brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń (przetłoczenie typu „Z” działa na zasadzie zamka eliminując konieczność zszywania arkuszy w tym miejscu). Rozwiązanie to znacząco zmniejsza średnie zużycie wkrętów
  • dedykowaną powłokę organiczną HERCULIT® (35 µm), zapewniającą wysoką odporność na zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne oraz pełną zgodność kolorów i struktury powłoki
  • przetłoczenie typu „Z” powodujące powstanie głębokich cieni pomiędzy modułami. Sprawia to, że pokrycie w każdych warunkach oświetleniowych prezentuje unikalną, dynamiczną formę. Ponadto mniej widoczne stają się wkręty oraz łączenia poziome pomiędzy arkuszami
  • symetryczny kształt sprawia, że kierunek montażu może zostać dowolnie wybrany przez wykonawcę. Symetryczość arkuszy umożliwia również zastosowanie metody montażu „na mijankę”, w której poszczególne rzędy arkuszy są przesunięte względem siebie
  • modułową formę i kompaktowy rozmiar pozwalający na zastosowanie efektywnych rozwiązań w sferach transportu, gospodarki magazynowej i organizacji pracy na budowie
  • dedykowany system akcesoriów i mocowań dopełniający obrazu świetnie dopracowanego systemu dachowego
Modułowość – rozmiar

Kompaktowy rozmiar dachówek modułowych Zet®, w stosunku do klasycznych stalowych pokryć dachowych, przyczynia się do znaczących usprawnień w obszarach transportu, montażu oraz gospodarowania odpadami. Dzięki modułowej formie uzyskujemy szybki i efektywny montaż pokrycia dachowego znacząco ograniczając koszty towarzyszące.

Przetłoczenia pionowe typu „Z”

Alpodach Kalisz - modułowa dachówka Zet

Wyróżniającą cechą modułowej dachówki blaszanej Zet® jest forma przetłoczeń (rozwiązanie to jest chronione prawnie). Tradycyjne dachówki blaszane posiadają przetłoczenie nachylone do powierzchni modułu pod kątem prostym. W modułowej dachówce blaszanej Zet® zastosowano bardziej zaawansowane rozwiązanie: przekrój powierzchni dwóch modułów i przetłoczenia pomiędzy nimi tworzy kształt litery „Z”, a uskok przetłoczenia jest nachylony pod kątem ostrym do powierzchni poniższego modułu.

Taka budowa profilu przynosi szereg korzyści:

  • praktyczność: szybszy i prostszy montaż, eliminacja potrzeby stosowania wkrętów na powierzchni przetłoczenia (funkcja zamka zatrzaskowego)
  • estetyka: brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń oraz mniejsza ilość wkrętów na połaci dachowej. Łączenia na styku trzech arkuszy pozostają mniej widoczne. Ponadto przetłoczenia typu „Z” tworzą głębokie cienie maskujące wkręty oraz poziome łączenia arkuszy, nadając pokryciu wyrazisty charakter, zbliżony w odbiorze do tradycyjnej dachówki ceramicznej
  • bezpieczeństwo: ściekająca woda omija poziome łączenia arkuszy.

Alpodach Kalisz - modułowa dachówka Zet

Przetłoczenie typu „Z” przyjmuje przy składaniu arkuszy funkcję zamka. Eliminuje to potrzebę dodatkowego zszywania arkuszy wkrętami na powierzchni przetłoczeń. Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo i szybkość montażu jak również estetykę pokrycia poprzez zredukowanie ilości widocznych wkrętów.